Tarihçe

ŞANLIURFA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ VE SIRA GECESİ TOPLULUĞU MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

20 Aralık 1990 tarihinde kurulan Koromuz, 1 Şef ve 29 sanatçı ile sanat hayatına başlamıştır. Konser programlarını, zengin halk müziği dağarcığımızın seçkin repertuarından hazırlamaya özen gösteren Koromuz, ilimizde her sanat sezonunda belli periyodlarda koro konserleri, solo konserler ve eğitim konserleri düzenlemekte olup il dışında da turne etkinliklerini sürdürmektedir.

Şanlıurfa’nın sahip olduğu kültürel zenginliği, köklü sanat mirasını ve kendine has müzik dağarcığını halkımızla paylaşmak, aslına uygun olarak icrâ etmek ve gelecek nesillere emanet etmek, Koromuzun kuruluş amaçları arasındadır. Bu minvalde, halk ezgilerinin aslî karakterini koruyarak ve yaşatarak devamlılığını sağlamak, yer yer çokseslilikten yararlanarak açılımlı çalışmalar yapmak, çağdaş bir anlayışla yorumlar geliştirip geniş kitlelere sunmak, çalışma esaslarımızdan bazılarıdır.

Ayrıca;  Koromuz sanatçılarının  bir bölümünün oluşturduğu “Urfa Âhengi” grubunun hazırladığı albümler ve programlar, alanında son derece çarpıcı ve nitelikli çalışmalar arasında yer almış olup gerek yurtiçi gerekse yurtdışında büyük ilgi görmüş, beğeni toplamıştır.

Şanlıurfa’daki sanatseverlerimizden olduğu kadar, yurt içinde ve yurt dışında da rağbet ve takdir gören Koromuz, sanatsal etkinliklerini kurulduğu günden bugüne kadar TV programları, konserler, albümler (CD/DVD), arşiv kayıtları gibi sunumlarıyla seyirci ve dinleyicilerine ulaştırmaya devam etmektedir.

Kurumumuzun ismi Bakanlık Makamının 01.04.2021 tarih ve 1273431 Sayılı Olur’u ile Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu olarak değiştirilmiştir.

Topluluğumuz hizmetine 1 Topluluk Müdürü, 1 Koro Şefi, 21 sanatçı, 1 İdari ve Mali İşler Personeli ve 1 Sahne Uygulatıcısı ile devam etmektedir.

 

Atatürk Mahallesi 18. Sokak No: 3 Haliliye / ŞANLIURFA 
Tel: 0 414 312 62 75 - 314 69 99